agencja pracy

Linki do mediów społecznościowych

Formularz "Oświadczenie zleceniobiorcy"

treść strony

Wypełnij formularz. Informacje oznaczone * są obowiązkowe.
W razie problemów dzwoń na infolinię kadrową 609 000 315. (pn-pt, 08:00-16:00)

Nazwisko *
Imię *
Drugie imię
Imię ojca *
Imię matki *
Nazwisko rodowe
NIP
Rodzaj domkumentu *
Seria i numer *
PESEL *
Obywatelstwo
Data urodzenia *
Miejsce urodzenia *

Adres zameldowania

Kraj *
Województwo *
Gmina *
Ulica *
Nr domu *
Nr lokalu
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Poczta
Powiat
Mail *
Telefon *

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania)

Kraj
Województwo
Gmina
Powiat
Ulica
Na domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta

Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania)

Kraj
Województwo
Powiat
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta

Dane rejestracyjne

Wybierz Narodowy Fundusz Zdrowia, do którego należysz. *
Wybierz Urząd Skarbowy, do którego należysz: *

Konto bankowe

Właściciel konta *
Nazwa banku
Numer konta *

Osoba, którą należy powiadomić w razie wypadku w pracy

Imię i nazwisko
Numer telefonu

Oświadczenia

 
Wyrażam zgodę na doręczenie mi przez GP People Sp. z o.o. dokumentu PIT-11 droga elektroniczną na adres e-mail wskazany w niniejszym formularzu.
 
Jestem uczniem/studentem i zobowiązuję się do przedłożenia aktualnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej *
 
Nie byłem/łam karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie
 
W pełni korzystam z praw publicznych *
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zatrudnienia, pracy tymczasowej oraz do celu dokonania rozliczeń i przedłożenia dokumentacji właściwym urzędom. *
 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do 3 lat za składanie fałszywych zeznań stwierdzam, że wszystkie dane podałem/łam zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz zobowiązuję się w przypadku ich zmiany niezwłocznie poinformować o tym GP People, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych *
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez GP People sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od GP People Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Kartą Oceny Ryzyka na Stanowisku audytora, znajdującą się na stronie www.stockinventory.pl/bhp *

stopka strony

Nagrody i wyróżnienia

Nasz profesjonalizm został wielokrotnie doceniony przez naszych Klientów, a także jury prestiżowych branżowych konkursów. Dla Ciebie oznacza to po prostu gwarancję najwyższych standardów usług świadczonych przez GP People.

czytaj więcej ...

Kariera w GP People

Interesuje Cię branża HR i chcesz z nią związać swoją zawodową przyszłość? Dołącz do zespołu GP People, pracuj z najlepszymi, zdobywaj nowe umiejętności i rozwijaj swoją karierę.

czytaj więcej ...

Nasze biura

Chcesz skorzystać z usług GP People? Skontaktuj się z naszymi konsultantami lub odwiedź jeden z oddziałów naszej Agencji

czytaj więcej ...