Dobrze napisany życiorys może mieć duży wpływ na znalezienie wymarzonej pracy. W CV musimy przedstawić umiejętności i kwalifikacje w taki sposób, aby zainteresować swoją osobą potencjalnego pracodawcę. Dlatego warto popracować nad jego oprawą graficzną, by przyciągnęła ona uwagę rekrutera. Należy przy tym pamiętać, że aby było ono zrozumiałe, nie należy przesadzić z „fantazyjnym” projektem czy ozdobnikami.

Podstawą CV jest przekazanie w jak najbardziej przystępnej formie informacji o nas, dlatego też powinno być ono: estetyczne, przejrzyste i logiczne dla pracodawcy.

W dokumencie powinny się także znaleźć następujące informacje:

  • dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, numer telefonu i adres e-mail),
  • wykształcenie (kolejność ukończonych szkół należy podawać zaczynając od tej ostatnio ukończonej do pierwszej),
  • kursy i szkolenia (ważne są tematy oraz to, kiedy i gdzie odbyły się szkolenia/kursy),
  • doświadczenie zawodowe (kolejność miejsc pracy należy podawać od ostatniego, z krótkim opisem obowiązków na poszczególnych stanowiskach),
  • umiejętności (znajomość języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera, znajomość obsługi urządzeń i maszyn itp.),
  • zainteresowania (dobrze jest, kiedy zainteresowania powiązane są z przyszłą pracą),

Warto też dołączyć do niego swoje zdjęcie (ważne, aby miało ono charakter formalny i było w miarę aktualne).

CV powinno składać się z jednej, a maksymalnie dwóch stron i – co najważniejsze – musi zawierać tylko prawdziwe informacje, które potem rekruter łatwo zweryfikuje.

Udostępnij