Czym tak naprawdę różni się umowa o pracę od umowy zlecenia? Która jest najkorzystniejsza? Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie.

W zależności od wykonywanego zawodu, indywidualnych predyspozycji i potrzeb należy wybrać podstawę zatrudnienia dostosowaną do sposobu wykonywania pracy.

Warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość wynagrodzenia, ale i na zakres swobody w wykonywaniu zadań, możliwość korzystania z urlopu, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków, a także objęcie ubezpieczeniem społecznym.
Przyjrzyjmy się różnicom:

Umowa o pracę jest ceniona ze względu na prawa pracownicze oraz ubezpieczenia. Nie każdy jednak wie, że przy umowie zleceniu, też odprowadzane są składki na ubezpieczenie. Zobacz tabelkę poniżej.

Jeśli jesteś osobą uczącą się i nie masz skończonych 26 lat, przy zatrudnieniu na umowę zlecenie, z twojego wynagrodzenia nie będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, tylko zostanie potrącony podatek. Dlatego korzystniejsze finansowo będzie dla ciebie zatrudnienie na umowę zlecenie.

Wbrew pozorom umowa o pracę, która powszechnie uważana jest za najlepszą podstawę zatrudnienia, może być niewygodna dla wolnych zawodów. Lektor języka obcego czy grafik – jeśli nie lubi pracować w narzuconych stałych godzinach i ceni sobie możliwość samodzielnego decydowania o sposobie realizacji powierzonego mu zadania – może nie zdecydować się na ten rodzaj umowy. Jeśli masz wątpliwość, na jaką umowę się zdecydować, napisz do nas, a my odpowiemy na twoje pytania.

tabele z: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Umowa-zlecenie-a-umowa-o-prace-roznice-7328939.html

Udostępnij