gp  staff | praca tymczasowa

dopasowane modele zatrudnienia

Znamy pracowników, których delegujemy do Twojej organizacji. Jesteśmy w stanie trafnie dobrać zespół, który będzie wspierał realizację Twoich celów biznesowych.

dlaczego warto?

przejmujemy obowiązki pracodawcy w ramach ustawy o pracy tymczasowej

dostarczamy narzędzia wspierające współpracę

rekrutujemy poza granicami kraju

Jeśli w Twojej firmie brakuje rąk do pracy albo produkcja charakteryzuje się dużą cyklicznością, idealnym rozwiązaniem jest zatrudnienie pracowników w ramach pracy tymczasowej.


 za pomocą prostego formularza >> prześlij nam krótkie info, a otrzymasz bezpłatną ocenę możliwości zatrudnienia pracowników

wypracujemy dogodny model zatrudnienia – czas i cykliczność rekrutacji, formę zatrudnienia, koordynację pracowników

niezwłocznie po sfinalizowaniu umowy przystępujemy do rekrutacji, weryfikujemy kandydatów i delegujemy do Twojej firmy

w przypadku rekrutacji cudzoziemców legalizujemy ich pracę i pobyt w Polsce >>

pierwszą fakturę otrzymasz dopiero po pierwszym miesiącu pracy nowo zatrudnionych pracowników

odpowiedzialność za procesy

klient gp people
rekrutacja i selekcja pracowników
organizacja i przeprowadzenie szkolenia BHP do wyboru
organizacja i przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego
przydzielenie odzieży roboczej do wyboru
kierowanie na badania lekarskie (wstępne, okresowe)
zarządzanie harmonogramem i grafikiem
administracja i archiwizacja akt osobowych
prowadzenie rejestru czasu pracy
naliczenie i wypłata wynagrodzeń
realizacja zobowiązań wobec urzędów (ZUS, US, GUS, kancelarie komornicze)
sporządzanie dokumentów: zaświadczenia, rachunki wynagrodzeń, świadectwa pracy i inne
ewidencjonowanie nieobecności
przygotowywanie raportów i analiz
sporządzanie umów o pracę, zlecenia, aneksów do umów, wypowiedzeń

(…) Bardzo cieszymy się, że od samego początku naszej współpracy podejmowaliśmy inicjatywy zmierzające do usprawnienia procesu rekrutacji. Udało nam się pozyskać  za sprawą GP People wielu wykwalifikowanych pracowników, którzy idealnie wpasowali się w nasze oczekiwania. Wielu z nich utrzymuje się w szeregach naszej firmy przez wiele miesięcy mimo tak ciężkiej sytuacji dla pracodawców na rynku pracy. (…)

Jarosław Markowski

wiceprezes zarządu
Schoenberger Polska Enterprises

darmowa wycena