gp  staff

dopasowane modele zatrudnienia

Znamy pracowników, których delegujemy do Twojej organizacji. Jesteśmy w stanie trafnie dobrać zespół, który będzie wspierał realizację Twoich celów biznesowych.

dlaczego warto?

przejmujemy obowiązki pracodawcy w ramach ustawy o pracy tymczasowej

dostarczamy narzędzia wspierające współpracę

rekrutujemy poza granicami kraju

odpowiedzialność za procesy

klient gp people
rekrutacja i selekcja pracowników

organizacja i przeprowadzenie szkolenia BHP

do wyboru

organizacja i przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego

przydzielenie odzieży roboczej

do wyboru

kierowanie na badania lekarskie (wstępne, okresowe)

zarządzanie harmonogramem i grafikiem

administracja i archiwizacja akt osobowych

prowadzenie rejestru czasu pracy

naliczenie i wypłata wynagrodzeń

realizacja zobowiązań wobec urzędów (ZUS, US, GUS, kancelarie komornicze)

sporządzanie dokumentów: zaświadczenia, rachunki wynagrodzeń, świadectwa pracy i inne

ewidencjonowanie nieobecności

przygotowywanie raportów i analiz

sporządzanie umów o pracę, zlecenia, aneksów do umów, wypowiedzeń

darmowa wycena