gp assistance | payroll

kadry i płace

Kodeks pracy jest obecnie jednym z najczęściej aktualizowanych aktów prawnych. Wyzwaniem działów kadr staje się śledzenie bieżących przepisów i sprawne ich wdrażanie.

Doświadczony zespół GP People zapewni obsługę administracyjną i prowadzenie komunikacji z właściwymi urzędami, przejmując odpowiedzialność prawną za jej poprawność.

prowadzimy dokumenty pracownicze i naliczamy wynagrodzenia

Nawet jeżeli Twoja firma nie jest gigantem, potrzebuje porządku w aktach osobowych pracowników i sprawnego naliczania ich pensji. A to zaledwie drobna część naszej usługi. W standardzie oferujemy znacznie więcej.


odpowiedzialność za procesy kadrowe

klient gp people
 • administrowanie bazą pracowników w systemie kadrowym
 • realizowanie procesu zatrudnienia, wprowadzanie danych osobowych do systemu, generowanie umów o pracę
 • kompletacja dokumentów osobowych do zatrudnienia, kierowanie na badania wstępne i okresowe, przekazanie dokumentów do GP People
 • sporządzenie teczek osobowych
 
 • bieżące informowanie o zmianach w zatrudnieniu, zakończeniu współpracy
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, aneksów do umów, zaświadczeń, wypowiedzeń
 
 • kontrolowanie terminów kończących się umów, okresów zasiłkowych
 • sporządzanie dokumentów po ustaniu zatrudnienia: świadectwa pracy, zaświadczenia do ZUS (m.in. Z-3, Z-3A, RP-7, ZNP-7)
 • obsługa programu Płatnik:
  – zgłoszenia i wyrejestrowywania pracowników z ZUS,
  – zmiany w danych pracowników, płatnika
  – sporządzanie deklaracji i korekt ZUS DRA, ZUA, ZWUA, ZZA oraz ZUS IWA
 • naliczanie limitów nieobecności – urlopów wypoczynkowych, innych płatnych absencji – raportowanie
 • ewidencjonowanie nieobecności, import nieobecności chorobowych z PUE
 • ewidencjonowanie i kontrolowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzenie sprawozdań kadrowych na potrzeby GUS, ZUS, PFRON
 • obsługa kontroli z ZUS, US i PIP w zakresie uzgodnionym umową
 • raportowanie danych kadrowych do klienta

 

odpowiedzialność za procesy płacowe

klient gp people
 • przekazanie danych do rozliczeń czasu pracy
 • przekazanie kwot potrąceń oraz dodatków do wynagrodzenia – premii, świadczeń lub parametrów do ich wyliczenia
 • naliczenie wynagrodzeń i sporządzenie list płac zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami – możliwość sporządzania list płac wg. MPK
 • naliczanie ekwiwalentów urlopowych, wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych
 • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy po stronie pracownika jak i pracodawcy
 • naliczanie dodatkowych list płac, korygowanie wynagrodzeń i list płac
 • realizowanie potrąceń komorniczych, urzędowych i udzielenie informacji zwrotnej o statusie sprawy do odpowiednich instytucji
 • generowanie przelewów z wynagrodzeniami dla pracowników oraz obowiązkowych przelewów do ZUS, US, PFRON, ubezpieczycieli med., komorników
 • sporządzanie miesięcznych pasków do wynagrodzeń dla pracowników, udostępnionych w pulpicie pracownika
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu/dochodach na potrzeby pracowników
 • przygotowanie dokumentów systemu Płatnik (deklaracje ZUS DRA)
 • raportowanie danych płacowych zgodnie z umownymi ustaleniami
 • sporządzanie informacji rocznych o dochodach PIT-11, PIT4R dystrybucja do pracowników i US
 • archiwizowanie dokumentów płacowych
 • obsługa kontroli z ZUS, US w zakresie uzgodnionym umową

 

terminowo i poprawnie

Praca w dziale kadr wymaga dużego nakładu pracy w momentach naliczania wynagrodzeń. Po czym następują dni spowolnienia, podczas których nadrabia zaległości w pozostałych obszarach. Kadry to nie tylko napisanie umowy o pracę i wyliczenie wypłaty. To także wiedza o zasadach rozliczania czasu pracy, limitach urlopowych, sprawozdawczości do GUS, ZUS, PFRON, US.

My proponujemy przejęcie odpowiedzialności za procesy kadrowo-płacowe. Zapewniamy oszczędności, dyskrecję i pełną wiedzę ekspercką.

O szczegółach opowie:

Alicja Kleparska
akleparska@gppeople.pl
609615002

wyzwania działów kadr i płac

sprawdź czy jesteś na bieżąco