Walizki spakowane, hotel zarezerwowany, gotówka w portfelu. Już od jakiegoś czasu jesteś w blokach startowych – gotowy, by zacząć urlop. A może już wróciłeś z wakacji i pełen energii wracasz do pracy? Ale zaraz, zaraz… Czy wiesz, jakie zasady obejmują urlop wypoczynkowy? Zerknij poniżej i dowiedz się, czegoś nie przeoczyłeś.

Jeśli PO RAZ PIERWSZY podjąłeś pracę w danym roku kalendarzowym, prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskujesz z upływem każdego miesiąca pracy. Należy się Tobie wtedy 1/12 rocznego urlopu
20 dni, gdy pracujesz krócej niż 10 lat;
26 dni, gdy pracujesz co najmniej 10 lat.

Ilość dni urlopu zależy od stażu pracy. Ale warto pamiętać, że do stażu dolicza się też czas spędzony w szkole:
zasadniczej zawodowej – 3 lata;
średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;
średniej zawodowej – 5 lat;
średniej ogólnokształcącej – 4 lata;
policealnej – 6 lat;wyższej – 8 lat.

 * W przypadku zatrudnienia w oparciu o pracę tymczasową sytuacja wygląda tak…

24 dni – naliczane 2 dni za każdy przepracowany miesiąc.
Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym, przy ustalaniu stażu urlopowego uwzględnia się wszystkie kalendarzowe dni pozostawania przez Ciebie w dyspozycji pracodawcy użytkownika. Nie ma przy tym znaczenia, czy praca była faktycznie świadczona. Urlop powinien być Ci udzielony w dni, które byłyby dla Ciebie dniami pracy. Za niewykorzystany urlop odpowiada agencja pracy tymczasowej  i to ona wypłaca Tobie ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Pracodawca może ODWOŁAĆ Cię z urlopu
W wyjątkowych sytuacjach przełożony ma do tego prawo. Na przykład wtedy, gdy w momencie rozpoczęcia urlopu szef nie wiedział, że wystąpi okoliczność, w której Twoja obecność będzie niezbędna.

Pracodawca jest zobowiązany POKRYĆ KOSZTY
Jeśli szef odwoła Cię z urlopu, masz prawo domagać się zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z wypoczynkiem, np. równowartość biletów, hotelu. Ale bez przesady. Nie możesz domagać się zwrotu kosztów pośrednio związanych z urlopem. Na przykład nie możesz liczyć, że szef zwróci ci koszty zakupu sprzętu sportowego, czy odzieży zakupionej na wakacje. Koszty te są związane z urlopem, ale nie bezpośrednio.

Przełożony może zgodzić się na BEZPŁATNY urlop wypoczynkowy
Może zdarzyć się ciekawa, krótkoterminowa oferta pracy, z której będziesz chciał skorzystać nie rezygnując z zatrudniania u obecnego pracodawcy. Możesz wtedy na piśmie wystąpić do pracodawcy o urlop bezpłatny. Twój obecny przełożony oczywiście może, ale nie musi na taki urlop wyrazić zgody.

Masz możliwość PRZESUNIĘCIA urlopu na inny termin.
I ty, i pracodawca możecie zmienić termin, jeśli Twoja nieobecność nie spowoduje poważnego zakłócenia w toku pracy. W kodeksie pracy istnieją też konkretne powody, dla których Twój urlop nie może odbyć się w wyznaczonym okresie:
1) zwolnienie lekarskie lub choroba zakaźna;
2) obowiązki związane z ćwiczeniami czy szkoleniem wojskowym (do 3 miesięcy);
3) urlop macierzyński.

Za urlop należy Ci się PEŁNE wynagrodzenie.
Za czas urlopu powinieneś otrzymać zasadnicze wynagrodzenie takiej samej wysokości, jak w sytuacji, gdybyś był w pracy. Masz też prawo uzyskać wypłatę z uwzględnieniem zmiennych składników wynagrodzenia (czyli np. premii czy nagród).

ZAPŁATA za zaległy urlop wypoczynkowy
Jeżeli w dniu zakończenia pracy nie wykorzystałeś całego urlopu wypoczynkowego, należy Ci się ekwiwalent za te dni – o ile tylko pracodawca w okresie wypowiedzenie nie zleci Ci wykorzystania zaległego urlopu.

Udostępnij