Zatrudnienie nieodpowiedniej osoby oprócz bezpośrednich kosztów rekrutacji, generuje szereg innych nakładów. Nieudana rekrutacja często wpływa na spadek produktywności, zmniejszenie sprzedaży i utratę klientów. Zatem ile kosztuje zatrudnienie nieodpowiedniego pracownika?

Fakt zatrudnienia nowej osoby na wolne stanowisko w firmie nie przesądza jeszcze o tym, że proces rekrutacyjny się powiódł. Być może ubiegający się o pracę tylko częściowo spełniał wymagania lub też po prostu proces selekcji odbył się pod presją czasu i rekrutujący nie mieli alternatywy w postaci lepszego kandydata. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy pracownik zostaje zwolniony lub też sam z firmy odchodzi, można uznać, że nigdy nie powinien się w niej znaleźć, a rekrutacja była nieudana. Niezależnie od tego, kto podejmuje decyzję o rozstaniu, to pracodawca jest zmuszony ponieść jej największe koszty.

5 powodów dlaczego firmy tracą nowych pracowników

  • potrzeba szybkiego zastąpienia poprzedniego pracownika
  • brak weryfikacji doświadczenia i kompetencji kandydata
  • niedopasowanie osobowościowe
  • brak lub niewłaściwy opis stanowiska
  • brak lub niewłaściwe wdrożenie
  • organizacja pracy [przeciążenie, monotonia, małe szanse na rozwój]
  • relacje interpersonalne [poczucie niesprawiedliwości, brak szacunku i wsparcia ze strony przełożonego, skonfliktowany zespół]

Firma zatrudniając nowego pracownika, ponosi koszty wdrażania go w nowe obowiązki i aklimatyzacji. Gdy pracownik nie odnajdzie się w nowym miejscu, a rekrutacja okaże się nieudana, poniesione koszty będą o wiele większe.

Koszty nieudanej rekrutacji pracownika z wynagrodzeniem 5 600 złotych brutto

Oszacowanie kosztów złej decyzji rekrutacyjnej jest trudne ze względu na zmienność czynników, które mają na nie wpływ, np. region, branża czy stanowisko. Szacuje się, że zatrudnienie nieodpowiedniego kandydata może kosztować firmę równowartość jego rocznego wynagrodzenia. Jest to koszt znacząco wyższy niż cena zlecenia projektu firmie specjalizującej się w rekrutacji i selekcji pracowników.

Udostępnij