gp assistance | legalizacja pracy

zatrudnienie cudzoziemców

Proces związany z zatrudnieniem pracownika z innego kraju spoczywa na przedsiębiorcy. Jest czasochłonny i wymaga znajomości zawiłych przepisów prawa. Dla pracodawców pozbawionych wiedzy i doświadczenia cała procedura może okazać się olbrzymim wyzwaniem. Zwłaszcza, że przypadek każdego cudzoziemca trzeba traktować indywidualnie.

Zatrudnienie cudzoziemców miało wzmocnić wydajność produkcji, a tymczasem legalizacja ich pracy wydaje się być urzędniczym labiryntem. Jeśli czujesz bezsilność i frustrację, warto ten zawiły proces oddać w ręce ekspertów.


legalizujemy pracę i pobyt cudzoziemców

W ramach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terenie RP oferujemy pomoc przy załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności. Przeanalizujemy sytuację pobytową i pracowniczą cudzoziemca, przygotujemy niezbędne wnioski, przekażemy informacje na temat urzędowych procedur.

A w ramach stałej współpracy jesteśmy gotowi przejąć pełną odpowiedzialność za:

klient gp people
 • rekrutacja pracowników
 • weryfikacja wiz, zezwoleń lub oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, weryfikacja zgodności umowy z zezwoleniem lub oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy.
 • przygotowanie i składanie wniosków dotyczących legalizacji pracy do właściwych urzędów
 • przygotowanie i składanie wniosków dotyczących pobytu do właściwych urzędów
 • realizacja obowiązków informacyjnych związanych z legalizacją pobytu i pracy
  – zgłaszanie rozpoczęcia
  – zgłaszanie zakończenia pracy
 • procesowanie operacyjne złożonych wniosków
  – komunikacja z urzędami
  – weryfikacja terminów
 • przygotowanie i przeprowadzenie giełd pracy w wymaganych sytuacjach
 • monitoring procesów legalizacji zatrudnienia oraz pobytu
 • prowadzenie legalizacyjnych kartotek pracowniczych zgodnie ze standardami GP People

Zapytaj o darmową wycenę usługi >>

8 błędów w legalizacji pracy cudzoziemca

 

Przedstawiamy listę błędów najczęściej popełnianych przez pracodawców w procedurze legalizacyjnej, z którymi spotykamy się we współpracy z biznesem.

• zatrudnienie pracownika, który ma zezwolenie, oświadczenie o powierzeniu pracy lub  kartę pobytu wydaną na innego pracodawcę Dokumenty legalizacyjne są wydawane imiennie na firmę. Pracodawcy gdy widzą, że cudzoziemiec ma ważny dokumenty legalizujący pracę zatrudniają go nie biorąc pod uwagę, że dokument wydany na inną firmę jest nieważny i praca w tym momencie jest nielegalna.

• brak kontroli dokumentów Pracodawcy nie są świadomi, że cudzoziemiec może mieć 2 paszporty lub kilka zarejestrowanych oświadczeń. Dlatego konieczna jest analiza możliwości zatrudnienia cudzoziemca na podstawie posiadanych przez niego dokumentów i historii jego pracy w Polsce.

brak umowy z cudzoziemcem Samo zezwolenie na pracę lub oświadczenie nie jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w firmie. Niezależnie od procedury legalizacyjnej, należy podpisać z pracownikiem umowę (również w jego języku ojczystym) o pracę lub zlecenie zgodnie z zapisem w zezwoleniu lub oświadczeniu.

zmiana warunków zatrudniania cudzoziemca Zezwolenia wydawane są na pracę na konkretnych warunkach, takich jak pracodawca, stanowisko, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie. Spójność dokumentów ze stanem zastanym w zakładzie pracy jest niezwykle istotna.

mylenie legalizacji pracy ze zgodą na pobyt Otrzymanie zezwolenia lub oświadczenia nie jest tożsame z legalnym przebywaniem w Polsce. Cudzoziemiec pracujący na terenie RP musi mieć równocześnie tytuł pobytowy np. paszport biometryczny / wiza / karta pobytu. Zezwolenie na pobyt czasowy nie przedłuża się samoczynnie. Jeśli cudzoziemiec chce pozostać w Polsce, musi ubiegać się o jego przedłużenie.

• nieterminowość przy przedłużaniu dokumentów Zdarza się, że przedsiębiorcy składają wnioski przedłużające możliwość pracy cudzoziemca w Polsce po upływie ważności lub wygaśnięciu innych dokumentów stanowiących o legalnym pobycie w Polsce. Aby zachować ciągłość zatrudnienia trzeba z wyprzedzeniem zaplanować przedłużenie dokumentów.

• opuszczenie cudzoziemca do pracy w momencie oczekiwania na dokumenty legalizacyjne Fakt złożenia wniosku o zezwolenie / oświadczenie / kartę pobytu nie uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy. Trzeba cierpliwie czekać na decyzję urzędu. Tylko w niektórych sytuacjach obcokrajowiec może pracować w toku procedury.

• nieprzestrzeganie obowiązku informacyjnego Pracodawca ma obowiązek informowania odpowiednich urzędów oraz instytucji o podjęciu / niepodjęciu oraz zakończeniu zatrudnienia obcokrajowców. Najczęściej zaniedbywane jest zgłaszanie zakończenia pracy.

Firma GP People wyróżnia się przede wszystkim indywidualnym podejściem do każdego zgłoszonego przypadku i zaangażowaniem (…)

Co istotne, Pani Emilia z sukcesem współpracuje także z urzędami i instytucjami, które zajmują się wydawaniem dokumentów pracodawcom i cudzoziemcom (Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie), wpływając tym sposobem na uzyskanie właściwych dokumentów w krótszym terminie.

Hanna Macyra

Dyrektor HR
Dussmann Polska Sp. z o.o.

darmowa wycena

gp staff | pracownicy tymczasowi

Wśród naszych klientów są też przedsiębiorcy, którzy wynajmują od nas cudzoziemców do swoich zespołów. Wtedy przejmujemy obowiązki pracodawcy w ramach ustawy o pracy tymczasowej.

więcej

zdaniem eksperta

Zatrudnienie cudzoziemca – przygotuj się na urzędniczy labirynt

Jeden Twój błąd może kosztować Cię utratę pracownika, a to i tak mały problem, bo za brak formalności grożą dotkliwsze kary.

więcej

Cudzoziemcy w pracy – legalnie i z pełną odpowiedzialnością

Do przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia uprawniona jest Straż Graniczna (SG) i Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

więcej