Ostatnie dwa lata przyniosły diametralną zmianę sytuacji na rynku pracy. Dynamiczny rozwój gospodarczy, wzrost popytu i liczby zamówień, stymuluje firmy do rozbudowy struktur zatrudnienia o nowe stanowiska i aktywnego poszukiwania pracowników – zarówno specjalistów, jak i kadry niewykwalifikowanej. Stosunkowo niskie bezrobocie nie ułatwia zadania jednostkom HR, gdyż rynek pracowników gwałtownie się skurczył.

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 34,3 tys. (22,5%), handlu; napraw pojazdów samochodowych – 30,0 tys. (19,6%) oraz budownictwa – 23,9 tys. (15,7%). Pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwali robotników przemysłowych i rzemieślników – 42,3 tys. (27,7%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 25,1 tys. (16,4%) oraz specjalistów – 22,4 tys. (14,7%).

Kandydaci coraz częściej, jeszcze przed wysłaniem aplikacji weryfikują kim jest ich potencjalny pracodawca. Jak wynika z analiz GoldenLine, 2 na 3 osoby uważają, że opinie zamieszczone w Internecie są dobrym źródłem informacji o pracy w danej firmie.

Sytuacja na rynku pracy powoduje, że przedsiębiorstwa muszą konkurować między sobą o zainteresowanie pracowników. Bardzo ważny staje się atrakcyjny wizerunek pracodawcy zarówno na rynku, jak i wśród swoich pracowników. Najbardziej istotne jest budowanie realistycznego, a nie wyidealizowanego wizerunku firmy. Informacje, które pracodawca komunikuje muszą być prawdziwe. W przeciwnym razie nowi pracownicy szybko rozczarują się i od razu zaczną poszukiwać nowych ofert. Istnieje również ryzyko zdemaskowania przez pracowników, którzy coraz częściej za pośrednictwem kanałów online dzielą się swoimi opiniami i doświadczeniami.


Jeszcze kilka lat temu mianem dobrego pracodawcy określano firmę, która oferowała dobre wynagrodzenie i gwarancję zatrudnienia. Dziś to już za mało, a oczekiwania wobec firm są zdecydowanie większe.


Wprowadzenie skutecznego employer brandingu często nie wymaga dużych nakładów finansowych. W wielu przypadkach zauważalne efekty wizerunkowe może przynieść poprawienie czegoś, co po prostu nigdy nie stanowiło obiektu zainteresowania pracodawcy np. codziennego wsparcia czy okazywania szacunku albo skorygowanie świadczeń pozapłacowych, w które firma inwestuje, pomimo że nie odpowiadają potrzebom pracowników.

Atrakcyjne wynagrodzenie zawsze będzie istotnym argumentem przy wyborze pracodawcy, ale w ostatnich latach równie ważne stały się benefity pozapłacowe. Najbardziej atrakcyjną formą świadczeń dodatkowych jest system kafeteryjny, który nie narzuca pracownikom benefitów, tylko pozwala na ich swobodny wybór w ramach określonego limitu finansowego. 〉  zrobimy wycenę stanowisk

Pracownicy oceniają też styl zarządzania z perspektywy możliwości realizacji własnych ambicji. Współcześni pracownicy chcą się rozwijać poprzez współuczestniczenie w decyzjach, projektach i działaniach podejmowanych w ich obszarach działania. Chcą mieć poczucie, że ich wysiłek przekłada się na sukces całej organizacji. 〉 przeszkolimy kadrę kierowniczą

Benefity i satysfakcja z pracy to jeszcze za mało by zbudować relację z pracownikiem. Kluczową rolę odgrywają także szacunek, dobra atmosfera w pracy. Bowiem istotne jest, żeby firma szanowała i słuchała swoich pracowników oraz starała się jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby, np. dbając o komfortowe warunki pracy. 〉  zbadamy twój wizerunek pracodawcy

Kluczem do utrzymania dobrej atmosfery w firmie jest systematyczne badanie potrzeb i satysfakcji pracowników. Jednak w dzisiejszych czasach podsumowania roczne nie wystarczą. Pracownicy oczekują bieżącego przepływu informacji, aby móc realizować ambicje i w pełni wykorzystywać swoje umiejętności. 〉  przeprowadzimy audyt personalny

 

Udostępnij