blog

Ile kosztuje nieudana rekrutacja

Zatrudnienie nieodpowiedniej osoby oprócz bezpośrednich kosztów rekrutacji, generuje szereg innych nakładów Nieudana rekrutacja często wpływa na spadek produktywności, zmniejszenie sprzedaży...

więcej

Cudzoziemcy w pracy - legalnie i z pełną odpowiedzialnością

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy Cudzoziemcy spoza UE i EOG muszą poddać się...

więcej

Obcokrajowcy w organizacji - obawy, bariery i benefity

Ostatnie lata przyniosły diametralną zmianę sytuacji na rynku pracy Dynamiczny rozwój gospodarczy, wzrost popytu i liczby zamówień, stymuluje firmy do rozbudowy struktur zatrudnienia o nowe...

więcej

formularz kontaktowy