blog

Zatrudnienie cudzoziemca - przygotuj się na urzędniczy labirynt

Rynek pracowniczy się kurczy, deficytowych zawodów przybywa, a młode pokolenia nie kształci się w kierunkach technicznych Kolejne publikowane raporty na temat dostępności pracowników są...

więcej

Rynek dobrego pracodawcy - employer branding w pigułce

Ostatnie dwa lata przyniosły diametralną zmianę sytuacji na rynku pracy Dynamiczny rozwój gospodarczy, wzrost popytu i liczby zamówień, stymuluje firmy do rozbudowy struktur zatrudnienia o nowe...

więcej

Ile kosztuje nieudana rekrutacja

Zatrudnienie nieodpowiedniej osoby oprócz bezpośrednich kosztów rekrutacji, generuje szereg innych nakładów Nieudana rekrutacja często wpływa na spadek produktywności, zmniejszenie sprzedaży...

więcej

Cudzoziemcy w pracy - legalnie i z pełną odpowiedzialnością

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy Cudzoziemcy spoza UE i EOG muszą poddać się...

więcej
Zobacz więcej postów

formularz kontaktowy